Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:
 Luovon Puoji Osuuskunta

Rekisteriasiat: Kirjallisiin rekisteröintiä koskeviin ongelmiin ja palautteisiin vastataan viimeistään kahden arkipäivän kuluessa.

Rekisterin nimi:
 Luovonpuoji.fi-asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
 Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Luovon Puojin oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Luovon Puojin ja/tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tms. mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Luovon Puojin viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Rekisterin tietosisältö:
Rekisteri sisältää maksimissaan seuraavat tiedot asiakkaista:
– Yhteystiedot (nimi, yhteystiedot (osoite) yhteydenottoa varten)
– Tunnistustiedot (salasana/käyttäjätunnus)
– Demografiatiedot (ikä, ammatti yms.)
– Kiinnostustiedot (eri tuoteryhmät)
– Lupatiedot
– Asiakassuhteen päättymistiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet: Tietolähteenä ovat verkkopalvelun asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot. Henkilötietojen päivittämiseen saatetaan käyttää väestörekisteriä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset: Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Mikäli asiakkaiden tietojen luovuttaminen Luovon Puojin ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus.

Tietojen poistaminen: Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

Rekisterin suojauksen periaatteet: Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Luovon Puojin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein kuten kryptauksin huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.

Kielto-oikeus: Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Shopping Cart