12.00€

Luotolaisvillatakkiohje

Nyt saatavilla Hailuodossa suunniteltu ainutlaatuinen luotolaisvillatakin ohje. Villatakki kudotaan 100% suomenlampaanvillasta. Ostamalla ohjeen tuet Hailuoto-seuran toimintaa.

Tämän saaren perinteitä kunnioittavan mallin on suunnitellut Eeva Holmi ja ohjeen on kirjoittanut Auli Sipola.

Ohjeen koko A4.
Arviot
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'luovonpuoji.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '121' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '121' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]