20.00€

Luotolaiset korvakorut

Näissä korvakoruissa yhdistyy uusi ja vanha luotolainen käsityö. Korvakoruissa on palanen yli sata vuotta vanhasta kalaverkon tuohisesta yläpaulan kohosta. Kalaverkon puikkarissa, josta tuohikohot on purettu, on kaiverrettuna vuosiluku 1905. Pieni musta laavakivihelmi, halk. 6mm, koristaa tuohikiekkoa, jonka halk. on noin 1,5cm. Korvakoruissa käytetyt metalliosat ovat nikkelivapaat. Vanha tuohiosa on käsitelty parafiiniöljyllä kestävyyden takaamiseksi.
Arviot
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'luovonpuoji.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '115' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '115' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]